Blomvärlden ägs av företaget
Blomsterverden
v/ Sissel Thuesen Jensen
CVR-nummer 1669-1801
skapad 1993.
Blomsterverden grundades 2004

Adress :
Nansensgade 5, 3740 Svaneke, Danmark
Tlf: 81756101
mail: info@blomsterverden.dk

Sydbank: 6735 0002005853

Blomvärldens knölar levereras från april-juni om våren . Och andra lök levereras från mitten av september till mitten av november. Priserna är i den angivna tidsperioden.
Alla priser är aktuella och uppdateras regelbundet.